Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vegan Indo/Margreet Ledelay kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vegan Indo/Margreet Ledelay, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestel- en/of contactformulier op de website aan Vegan Indo/Margreet Ledelay verstrekt. Vegan Indo/Margreet Ledelaykan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw aangekochte producten

WAAROM Vegan Indo/Margreet Ledelay GEGEVENS NODIG HEEFT

Vegan Indo/Margreet Ledelay verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post)  contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Vegan Indo/Margreet Ledelay uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande het leveren van aangekochte producten.

HOE LANG Vegan Indo/Margreet Ledelay GEGEVENS BEWAART

Vegan Indo/Margreet Ledelay  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Vegan Indo/Margreet Ledelay verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (betaling en levering van de producten), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vegan Indo/Margreet Ledelay worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vegan Indo/Margreet Ledelay gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Vegan Indo/Margreet Ledelay  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vegan Indo/Margreet Ledelay neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vegan Indo/Margreet Ledelay maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vegan Indo/Margreet Ledelay  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vegan Indo/Margreet Ledelay op via info@veganindo.nl

NIEUWSBRIEF

Gegevens welke u ons verstrekt via een informatieverzoek of e-mail worden enkel gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Gegevens welke in ons nieuwsbrieven bestand staan worden enkel gebruikt om u te informeren. Op uw eigen verzoek (opt-in) sturen wij u onze nieuwsbrief. Uw gegevens zullen nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden.

Zo lang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier. Als u zich uitschrijft, blijven uw persoonlijke gegevens nog drie maanden in onze database met het oog op herstel van fouten. Daarna worden alle gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, gewist. De overige informatie wordt voor statistische doeleinden bewaard.

www.veganindo.nl en www.ledelay.com en www.artstude.com zijn websites van Margreet Ledelay. Uw gegevens zijn alleen voor de website en nieuwsbrief waar u zich mee in verbinding stelt.

Vegan Indo/Margreet Ledelay is als volgt te bereiken:

Postadres: Sint Maartensdijkstraat 79, 3086TJ Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50310135

E-mailadres: info@veganindo.nl